Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie dubňanské farnosti a kostela

Podívejme se do dávné minulosti: Dubňany a sousední Ratíškovice byly církevně spravované z hodonínské fary. Teprve v roce 1720 byla zřízena kaple, zasvěcená sv. Josefu. Stávala na místě dnešního kostela. Hodonínský kaplan spravoval kromě Dubňan také další vesnice (Ratíškovice, Mutěnice a Dolní Bojanovice). Obce musely svého kněze-kaplana vydržovat. V roce 1753 byla v Dubňanech a Dolních Bojanovicích zřízena místní omezená správa, tedy menší fara (kuracie nebo lokálie). Zakládací listina byla podepsaná Josefem Grófem Ctibora-Mihálim, svědky Johanem Coffurem Baronem a Filipem Jakobem Švábenfeldem. Schválená olomouckým biskupem 6. 4. téhož roku. Toto ustanovení pak bylo zaneseno do Zemských desek Moravských. Prvním dubňanským kaplanem byl P.Ignác Havránek, kyjovský rodák.

První fara byla postavena poblíž staré školy z kotovic a krytá doškami. V roce 1823 P. Ignác Schüdek nechal kapli opravit. Samostatnou farností se Dubňany staly 1834 a přifařeny byly také Ratíškovice až do 1867. Prvním farářem byl P. Jan Čermák 

Nynější kostel byl vystavěn zásluhou místního pana faráře P. Václava Oharka. Příprava na stavbu začala 20. února 1885 a 13. října 1885 kostel posvětil brněnský biskup František Sáleský Bauer. Je zasvěcený sv. Josefu a spolupatronem je sv. Martin. Náklady na stavbu činily celkem 32 354 zlatých, z toho obec věnovala 20 tisíc zlatých, císařský velkostatek 6 tisíc a císař František Josef I. 3 tisíce zlatých a další.

Stavba kostela

Při stavbě se uplatnila dvě stylová období: na pozůstatku pozdně barokní kaple navazuje novorománská loď. Ani uvnitř kostela nenajdeme čistý styl. Při údržbách i opravách byl vnitřní prostor přizpůsobovaný potřebám a podmínkám doby. Největší změny nastaly po II. vatikánském koncilu. Máme novofunkcionalistické lavice, nově postavená kazatelnice byla odstraněna, vyměněný oltář, nový kazetový strop, mozaikový obraz sv. Františka z Assisi se stigmaty (za oltářem), zavedený rozhlas, lokální plynové topení a podobně.

Délka chrámu je 31 m, šířka lodi 11 m, kněžiště o poloměru 4,2 m, jeho hloubka je 11 m. V čele kostela je věž o výšce 37 m a na ní železný kříž o velikosti 2,6 m 

Zvony

Původní zvony byly tři, laděné v akordu G-H-D, vyrobené zvonařem Hilgerem z Vídeňského Nového Města. Zvon "Maria" vážil 547 kg od manželů Srnových, "Cyril" o váze 443 kg od Martina Blahy, "Josef" 158 kg, výkropní 38 kg. V průběhu I. světové války byly naše zvony zabaveny pro potřeby armády 20.února 1917, zůstal jen umíráček, který také nebyl ušetřený a 10.7. 1917 musel "narukovat". Po válce byly ulité tři zvony z náhradního kovu u Hillerovy firmy v Brně a 20.6. 1920 posvěceny a zavěšeny. V roce 1941, za II. světové války zůstaly 3 zvony, jen umíráček 3.4. 1942 musel být odvezený, protože byl bronzový. Od roku 1964 mají zvony elektrický pohon.

Při opravě kostela a věže v roce 1968 byly vloženy do schrány listiny a různé dobové drobnosti. Je umístěna v elipsovité baňce na věži, na které stojí věžní kříž. Na místo starých zvonů z náhradního kovu byly v roce 1972 ulity tři nové v Brodku u Přerova ve zvonárně paní Laetitie Dytrychové. První s nápisem "Královno nebes a země, vypros nám pokoj. Věnovali farníci z Dubňan" s reliéfem Panny Marie Královny a váhou 870 kg, druhý o váze 340 kg se zněním "Svatý Josefe, oroduj za naši farní rodinu, Dubňany" s reliéfem s. Josefa a třetí s váhou 180 kg nese prosbu "Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás. Dědictví otců, zachovej nám pane. Farníci z Dubňan." Nese reliéf sv. Cyrila a Metoděje. Tóny tvoří kvartseksakord fis 1, h 1, dis 2. Mají automatické zvonění s digitálním spínáním. Staré zvony byly darované farnímu úřadu Kunčina v arcidiecézi Olomouc.

Varhany

z roku 1885, které sloužily 75 roků, byly opravené v roce 1960. Nová údržba byla provedená v roce 1972, 1993 a poslední v roce 2002.

Věžní hodiny

byly pořízeny v roce 1896. Starý hodinový stroj dosloužil roku 1996. Město Dubňany pořídilo nové od Jana Pospíšila ze Šumic na Hradišťsku.Kněží a kaplani od roku 1754, kteří sloužili k chvále a slávě Boží v Dubňanech: Farní společenství vydalo ke 120. výročí posvěcení kostela publikaci z názvem "120. výročí posvěcení kostela sv. Josefa v Dubňanech", která pojednává podrobněji o dubňanské farnosti s obrazovou částí sakrálních staveb v okolí Dubňan a obrazů v kostele.


Pro farní stránky zpracoval Mgr. Pavel Maděryč, ředitel ZŠ v.v.