Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farnost Dubňany

KDO JSME?!:.

Farnost sv. Josefa v Dubňanech je jednou z 19 farností hodonínského děkanátu, který patří do Brněnské diecéze.

Území farnosti tvoří vlastní město Dubňany. Město Dubňany se nachází 7,3 km severně od Hodonína. Ve městě žije v současné době 6541 (stav k 30.9.2007) obyvatel.

Na základě souhrnné charakteristiky výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 v okrese Hodonín, zveřejnil dne 25.4. 2005 Český statistický úřad Brno, že v Dubňanech se hlásí k římskokatolické církvi z celkového počtu 6 661 obyvatel 2 558 katolíků (srovnej). Věřících dohromady s jinými církvemi je tedy v Dubňanech 2 723 a bez vyznání je 3 133 obyvatel. Nedělních bohoslužeb se ve farním kostele účastní, podle údajů Biskupství brněnského ze sčítání dne 18. dubna 2004, celkem 364 lidí, průměr na jednu bohoslužbu je 182 účastníků.

Farní kostel svatého Josefa je otevřen nejen při konání bohoslužeb, ale po celý den je možné vstoupit do předsíně kostela.

V neděli o 10.00 hod. je slavena mše svatá se zaměřením pro rodiče a děti.

Ve farnosti se scházejí různá společenství Modlitby matek.

Duchovní správa

CHCETE DÁT SVÉ DÍTĚ POKŘTÍT? CHCETE MÍT SVATBU V KOSTELE? PŘEJETE SI NAVŠTÍVIT NEMOCNÉHO?

V naší farnosti Vám rádi posloužíme udělením svátostí, největšího daru, který Kristus svěřil své Církvi.

Protože je k přijetí svátostí třeba dobré přípravy, sdělte nám buď hned po narození nebo dva měsíce předem své přání pokřtít dítě , o církevní sňatek požádejte nejméně tři měsíce předem a je dobré již navštěvovat "kurz pro snoubence".

Příprava ke svátosti biřmování bude v kostele včas ohlášena.

Duchovní správce P. Josef Chyba je Vám k dispozici kdykoliv, zvláště jedná-li se o návštěvu nemocného.

První setkání na faře před křtem dítěte a nebo žádostí o sňatek v kostele je vhodné si domluvit telefonicky, tel.: 518 366 639 a nebo elektronicky na e-mail farnosti: Rkf(tečka)Dubnany(zavináč)iol(tečka)cz